Problemen met het openen van online lesmateriaal Vrijdag 6 mei 2022 10:20


Op dit moment kan het zo zijn dat u problemen ervaart met het openen van ons online lesmateriaal. Dit geldt alleen voor boeken in de vernieuwde omgeving voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs. Ook gebruikers van Junior Cloud kunnen dit probleem ervaren. Onze IT-afdeling werkt op dit moment aan een oplossing voor dit probleem.